Meet The Team

Alan Tonks

Alan Tonks

Commercial Industrial Specialist 

02 4915 3000

0425 302 770

Paul Tilden

Paul Tilden

Commercial Industrial Specialist 

02 4915 3000

0425 302 772

Amanda  Wilson

Amanda Wilson

Commercial Property Management Administrator 

02 4915 3000

Glenn Snodgrass

Glenn Snodgrass

Commercial Property Manager 

02 4915 3000

0425 302 775

Danielle MacAskill

Danielle MacAskill

Associate Director Property Management 

02 4915 2555

0410 275 469

Abby Pettit

Abby Pettit

Commercial Property Manager 

02 4915 3000

0414 430 920

George Serghis

George Serghis

Commercial Property Manager 

02 4915 3000

0438 516 878

Matthew Morrison

Matthew Morrison

Commercial Property Manager 

02 4915 3000

0425 302 781

Matthew Warby

Matthew Warby

General Manager 

02 4915 3000

Kim Morris

Kim Morris

Personal Assistant 

02 4915 3000

Julie Ball

Julie Ball

Administration Assistant 

02 4915 3000

Madalyn Gilmore

Madalyn Gilmore

Leasing Consultant 

02 4915 3000

0425 302 773